Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 938

Zawiadomienie o zwołaniu X Sesji Rady Gminy Raczki

20.11.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i poz. 1815) zapraszam na X sesję Rady Gminy Raczki w dniu 28 listopada (czwartek) 2019r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i powitanie gości.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdanie z działalnościWójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania radnych (składane w formie papierowej).

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2020 rok.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. : „Remont drogi powiatowej Nr 1119B Orłowo- Podwysokie- Żubrynek – do drogi 655 w km 7+540 – 9+ 120”.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej  opłaty .

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 16. Zapoznanie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2020 – 2026.

 17. Zapoznanie z projektem budżetu gminy Raczki na 2020 r.

 18. Odpowiedzi na zapytania sołtysów i wolne wnioski radnych.

   

  Przewodniczący Rady

                                                                                                 Piotr Słowikowski

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.