Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 937

Zaproszenie do złożenia oferty

20.11.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Wójt Gminy Raczki zaprasza do złożenia oferty usługi: Zakup pojemników na potrzeby zadania: „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Raczki oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)” o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r. , poz. 1986 z późn. zm.)

 1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi: Zakup pojemników na potrzeby zadania: „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Raczki oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

 2. Termin realizacji zamówienia: - do 18.12.2019r.

  Kryteria wyboru: cena – 100%

 3. Oferta powinna zawierać:

  Kwotę netto i brutto

 4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę składającą ofertę.

 5. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Raczki, ul. Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na realizację usługi: Zakup pojemników na potrzeby zadania: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z teren gminy Raczki oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)” w terminie najpóźniej do dnia 28.11.2019r. do godz. 1000

 6. Osobą do kontaktuz oferentami jest:

   Jan Bubrowski Tel. 87 568 23 10

 7. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najniższą cenę za jego wykonanie.

 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

  Załączniki do zapytania ofertowego:

  - załącznik nr 1 – wykaz pojemników

  - załącznik nr 2 – formularz ofertowy,

  - załącznik nr 3 -  oświadczenie wykonawcy

                                                                                         

   

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.