Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 886

Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Raczki

11.09.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Raczki w dniu 20 września (piątek) 2019r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i powitanie gości.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdanie z działalnościWójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania radnych (składane w formie papierowej).

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Raczki” i „Zasłużony dla Gminy Raczki”

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów rekreacyjno-sportowych będących własnością Gminy Raczki

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raczki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie Gminy Raczki.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Raczki uzdolnionym dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie Gminy Raczki.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Raczkach.

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki oraz kryteria i tryb przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki.

 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019-2026.

 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Raczki instrumentem płatniczym

 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania mienia znajdującego się na stanie Gimnazjum w Raczkach

 22. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

 23. Przedstawienie założeń społeczno- gospodarczych na 2020 rok.

 24. Odpowiedzi na zapytania sołtysów i wolne wnioski radnych.

   

Przewodniczący Rady

                                                                                                 Piotr Słowikowski

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.