Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 821

Zawiadomienie o zwołaniu VII Sesji Rady Gminy Raczki

04.06.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VII sesję Rady Gminy Raczki w dniu
19 czerwca (środa) 2019r. o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach,
Plac Kościuszki 15.

Proponowany porządek obrad sesji:

 

  1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności  Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  6. Interpelacje i zapytania radnych (składane w formie papierowej).
  7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Raczki za 2018 rok:

- rozpatrzenie raportu,

- debata nad Raportem o stanie Gminy Raczki za 2018 rok,

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2018 i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2018 rok:

- przedstawienie sprawozdań,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Raczki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdań,

- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2018 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2018 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2018 rok:

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Raczki za rok 2018,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Raczki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium za 2018 rok,

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2018 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 – 2026.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2019r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru określenia inkasentów oraz wynagrodzenia inkaso.

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych

15. Zamknięcie obrad.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Raczki,

w tym roku na sesji Rady Gminy  po raz pierwszy odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Raczki  za 2018r. Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, powinien złożyć do PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;
• adres zamieszkania;

• listę z podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 18 czerwca  2019 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Raczki pok. 1 (parter), ul. Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki. Raport o stanie Gminy Raczki 2018r. został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raczki.

Załącznik:

1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie.

Przewodniczący Rady

                                                                                               Piotr Słowikowski

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.