Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 82

Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Raczki

20.04.2015

Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Gminy Raczki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/175/01 Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki (Dz. Urz. Woj. Podl. 
z 2001 r. Nr 31, poz. 685 z późn. zm.) zawiadamiam o zwołaniu:

 

IV Sesji Rady Gminy Raczki

w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godz. 900

w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Raczki.

 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok.

 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.

 10. Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raczkach.

 11. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki.

 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki.

 13. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.

 14. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Raczki.

 15. Uchwała w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom.

 16. Uchwała w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki.

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania.

 18. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020.

 19. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 21. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.

   

    Przewodniczący Rady

   

   Lech Ludwig

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.