Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 785

Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Raczki

19.03.2019

Nasz znak:                                                                                 Data:

ZSC.0002.5.2019                                                                      2019-03-19

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 27 marca (środa) 2019 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15 odbędzie się V Sesja Rady Gminy Raczki.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Przyjęcie zapytań i wolnych wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za rok 2018.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za rok 2018.
 8. Informacja o przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych za okres 2018 r.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2018 r.
 10. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
 11. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki.
 12. Uchwała w sprawie regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Raczki.
 13. Uchwała w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 15. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 16. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 – 2026.
 17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 18. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                 Piotr Słowikowski

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.