Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 783

Zaproszenie do złożenia oferty

19.03.2019

Nasz znak:                                                                                                    Data:

 ING.271.6.2019                                                                                          2019-03-19

 

Zaproszenie do złożenia oferty

            Wójt Gminy Raczki zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Budowa otwartej strefy aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 o nazwie: „Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki, w ramach Otwartych Stref Aktywności (OSA)” o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 1. Przedmiot zamówieni:

  Zakres prac

  - montaż obiektów siłowni,

  - montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne),

- montaż ogrodzenia,

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach oraz wysiew trawy w miejscach ubytków.

 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość zamiennego rodzaju ogrodzenia niż opisane w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że zastosowane ogrodzenie nie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Umieszczanie na ogrodzeniach na wysokości mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

 1. Termin realizacji zamówienia:  -  do 14.06.2019 r.

  Kryteria wyboru: cena – 100%.

 2. Oferta powinna zawierać:

  Kwotę netto i brutto

 3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę składającą ofertę.

 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Raczki, ul. Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację zadania „Budowa otwartej strefy aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 o nazwie: „Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki, w ramach Otwartych Stref Aktywności (OSA)” w terminie najpóźniej do dnia29.03.2019 r.

 5. Osobą do kontaktu z oferentami jest:

  Piotr Gajda, tel. 87/ 568 64 14

 6. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najniższą cenę za jego wykonanie.

 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

                                                                  

Załączniki do zapytania ofertowego - pliki spakowane programem winrar                        
 

Wójt

Andrzej Szymulewski

                                                                             
Sprawę prowadzi: Henryk Markowski, nr telefonu 87 568 64 16

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.