Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 775

Informacja

06.03.2019

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z informacją , iż na terenie naszej gminy  zaobserwowano występowanie wilków   podajemy informacje dotyczące  przepisów i zasad  regulujących ochronę  wilków oraz  możliwości uzyskania odszkodowania za wyrządzone szkody przez drapieżniki.

Poniżej link do strony  http://www.polskiwilk.org.pl/wilk  gdzie zostały zamieszczone  informacje na temat wilka jego zachowania oraz  zasad zachowania się na obszarach gdzie  występuje ten drapieżnik.

Odszkodowania za szkody od drapieżników wnosi się  do : 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok
tel.: 85 74-06-981 wew. 10, 85 74-03-380 wew. 10
fax: 85 74-06-982
e-mail: sekretariat.bialystok@rdos.gov.pl
www: bialystok.rdos.gov.pl
BIP: bip.bialystok.rdos.gov.pl

Zgodnie z art. 126 Ustawy o ochronie przyrody Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:
- wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
- rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
- niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;

Odpowiedzialność ta nie obejmuje jednak utraconych korzyści, np. ewentualnych przyszłych zysków ze sprzedaży młodych po zakoconej owcy czy cielnej krowie, która została zabita przez drapieżniki.

Właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych i leśnych mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego z dyrektorem tego parku, w zakresie sposobów zabezpieczania zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez wilki, rysie i niedźwiedzie. Współdziałanie to może obejmować budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, finansowane z budżetu właściwego miejscowo dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w ramach zawartych umów cywilnoprawnych.

Odszkodowanie nie przysługuje:

  1. Osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;
  2. Jeżeli poszkodowany nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom;
  3. Jeżeli poszkodowany nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie;
  4. Za szkody powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego;
  5. Za szkody nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy;
  6. Za szkody w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych;
  7. Za szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki.

W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki, rysie i niedźwiedzie orzekają sądy powszechne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczątki zabitego zwierzęcia należy zutylizować, wzywając w tym celu odpowiednią firmę, której adres można otrzymać w gminie lub powiatowym inspektoracie weterynarii.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.