Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 753

Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Raczki

05.02.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 13 lutego (środa) 2019 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15 odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Raczki.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Przyjęcie zapytań i wolnych wniosków.

 5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 6. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 7. Sprawozdanie za 2018 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę.

 8. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 .

 9. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 10. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Raczki w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023”.

 11. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach

 12. Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 13. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat w szkołach prowadzonych przez Gminę Raczki.

 14. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 15. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Raczkach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kuriankach.

 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Biura Obsługi Szkół i nadania statutu

 17. Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 18. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego
  z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami”

 19. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 – 2026.

 20. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 21. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

 22. Zakończenie obrad.

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                   Piotr Słowikowski

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.