Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 718

Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Raczki

20.12.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 28 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Raczki.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Przyjęcie zapytań i wolnych wniosków.

 5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 6. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki.

 8. Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Raczki ze Stowarzyszenia Samorządów Polskich „Euroregionu Niemen”.

 9. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Raczki
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

 10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/214/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki”.

 11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/215/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda.

 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok.

 13. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach.

 15. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 16. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 – 2026.

 17. Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu gminy Raczki na 2019 r.

 18. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.