Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 675

Zawiadomienie o zwołaniu XXX// Sesji Rady Gminy Raczki

11.10.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1a, ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z poźn. zm.) zwołuję:

XXXII Sesji Rady Gminy Raczki

w dniu 17 października 2018 r. o godz. 1000

w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

 8. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym 2017-2018.

 10. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 11. Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.

 12. Uchwała w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.

   

    Przewodniczący Rady

          Lech Ludwig

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.