Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 673

Dotyczy realizacji projektu nr WND-RPPD.030101-20-0243/17

03.10.2018

Projekt pt. „Przedszkole- fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki.”

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działania 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałania: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową: 90 800,00 zł, dofinansowanie 74 000,00 zł.

 

Termin realizacji projektu:  01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

 

Charakterystyka projektu:

 „Przedszkole- fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki.”- projekt  skierowany jest do uczniów w wieku przedszkolnym uczęszczających do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Raczkach.

Celem głównym projektu jest: uzyskanie kwalifikacji przez 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych na rynku pracy i podniesieniu jakości wychowania przedszkolnego 40 dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich w Gminie Raczki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci poprzez realizację zajęć w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach w okresie 24 miesięcy od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do dzieci z oddziałów Punktu Przedszkolnego w Raczkach i nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Raczkach.

 

Zadania w projekcie:

1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe przedszkolaków:

- Liczba godzin zajęć skierowanych do dzieci 140 godzin;

- Zajęcia skierowane są do 40 dzieci (w wieku przedszkolnym, poziom edukacyjny zajęć zgodnie z wiekiem dzieci w edukacji przedszkolnej), 2 grupy,

- zajęcia odbywają się średnio raz w tygodniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem Zamawiającego w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach.

 

Zajęcia z edukacji informatycznej Wprowadzenie najmłodszych uczestników procesu kształcenia w świat technologii komunikacyjno- informacyjnych, przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higienicznego użytkowania komputera. Działania w projekcie prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym objętych wsparciem.

 

Zajęcia z języka angielskiego Wzbogacenie oferty edukacyjnej o dodatkową godzinę lekcyjną z języka angielskiego. Nauczanie sprawności słuchania i mówienia. Rozwijanie słuchania odbywa się poprzez osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego, reagowaniem na proste polecenia i pytania. Rozwijanie mówienia odbywa się poprzez: powtarzanie za nauczycielem, nagraniem, konstruowanie prostych wypowiedzi, odgrywanie scenek lub dialogu, recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki. Działania w projekcie prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym objętych wsparciem.

 

Zajęcia z przedsiębiorczości: Wprowadzenie dzieci w świat ekonomii, uczą dbałości o gospodarkę kraju i przyszłość kolejnych pokoleń. Dzieci odkrywają świat finansów. Działania w projekcie prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym objętych wsparciem.

 

Zajęcia z matematyki: Zajęcia mają na celu aktywizowanie działalności poznawczej dzieci, w taki sposób, aby uczenie się było atrakcyjniejsze, dostarczało wielu wrażeń. Założeniem zajęć jest kształcenie umiejętności matematycznych, orientacji w stosunkach przestrzennych i wielkościowych, integracja wychowania i nauczania. Zabawy matematyczne jasno sprecyzowane, wszyscy uczestnicy będą mieli równe szanse na osiągnięcie celów. Działania w projekcie prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym objętych wsparciem.

 

2. Zakup wyposażenia przedszkolnego (2 zestawy  klocków piankowych, 2 zestawy kuchenne, 2 zestawy warsztatowe).

 

3. Zakup wyposażenia TIK (2 tablice interaktywne, 2 laptopy, 2 UPS, 2 projektory, 2 ekrany projekcyjne manualne, 2 głośniki, 2 drukarki laserowe).

 

4. Zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć kształcących kompetencje kluczowe przedszkolaków (książki, puzzle, klocki, gry dydaktyczne, pomoce manipulacyjno- sensoryczne)

 

5. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u dzieci kompetencji kluczowych na rynku pracy- obsługa i wykorzystanie tablicy interaktywnej.

 

Udział w działaniach projektowych jest bezpłatny.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.