Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 663

Zaproszenie do złożenia oferty

21.09.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

            Wójt Gminy Raczki zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raczki” o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

 1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania:

 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raczki”

 1. Termin realizacji zamówienia:  -  do 31.10.2018 r.

 2. Kryteria wyboru:  - cena – 100 %

 3. Oferta powinna zawierać:

  - wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

  - projekt umowy

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę składającą ofertę.

 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Raczki, ul. Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raczki w terminie do dnia05.10.2018 r. do godz. 10 00.

 3. Telefon do kontaktu z oferentami: 87 568 59 25, 87 568 23 10.

   

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę na jego wykonanie.

 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

Do pobrania:

Formularz oferty

Wykaz nieruchomości objętych wnioskiem 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.