Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 649

Zawiadomienie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy Raczki

04.09.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1a, ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z poźn. zm.) zwołuję:

XXXI Sesji Rady Gminy Raczki

w dniu 12 września 2018 r. o godz. 1000

w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 7. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi.

 9. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki.

 11. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.

 12. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2018 roku, informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

 15. Przedstawienie założeń społeczno-gospodarczych na 2019 rok.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 17. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.

Przewodniczący Rady

Lech Ludwig

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.