Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 613

Zawiadomienie o zwołaniu XXIX Sesji Rady Gminy Raczki

16.05.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1a, ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję:

 

XXIX Sesji Rady Gminy Raczki

w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 1000

w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 7. Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem planu miejscowego.

 8. Uchwała w sprawie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

 9. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Raczki.

 10. Uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Raczki.

 11. Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Raczki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 12. Uchwała w sprawie opinii projektu dotyczącego podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 13. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki.

 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2017
  i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok:

- przedstawienie sprawozdań,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Raczki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdań,

- głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2017 i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok.

 1. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok:

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Raczki za rok 2017,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Raczki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2017 rok,

- głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok.

 1. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki.

 2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 3. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 4. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.

    Przewodniczący Rady

          Lech Ludwig

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.