Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 593

Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII Sesji Rady Gminy Raczki

05.04.2018

Na podstawie § 12 Statutu Gminy Raczki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/98/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 233) zawiadamiam o zwołaniu:

XXVIII Sesji Rady Gminy Raczki

w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 900

w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 7. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Raczki.

 8. Uchwała w sprawie skargi na działalność Dyrektor Gimnazjum w Raczkach.

 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”.

 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Dowspuda.

 11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki – Sucha Wieś – Janówka – Augustów w km 0+000 – 1 + 850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa)”.

 12. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026.

 13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.

    Przewodniczący Rady

          Lech Ludwig

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.