Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 561

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy Raczki

14.02.2018

Na podstawie § 12 Statutu Gminy Raczki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/98/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 233) zawiadamiam o zwołaniu:

XXVI Sesji Rady Gminy Raczki

w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 900

w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 7. Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w 2017 roku.

 8. Sprawozdanie za 2017 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę.

 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017.

 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za rok 2017.

 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za rok 2017.

 12.  

  Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za rok 2017.

 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach za 2017 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2017.

 15. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Raczki na lata 2017 – 2022 za 2017 rok.

 16. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na lata 2018 – 2028.

 17. Uchwała w sprawie przekazania według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Suwałkach skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

 18. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki – Krukówek - do drogi nr 655 w km 4+156-5+670”.

 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

 20. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

 21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 22. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.

    Przewodniczący Rady

          Lech Ludwig

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.