Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 494

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Raczki

19.10.2017

Lp

Miejsce położenia nieruchomości,

nr ewid. działki,

nr księgi wieczystej.

Powierz-chnia

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania.

Cena nierucho-mości

Termin wniesienia opłaty za nabycie

Informacje

o przeznaczeniu

do sprzedaży

1.

Obręb  0019 - Raczki, (miejscowość Raczki) gm. Raczki,

działka nr 545/13

księga wieczysta   SU1S/00004812/6

działka nr 546/6

księga wieczysta   SU1S/00009558/2

0,0921

 

w tym:

dz.545/13  pow. 0,0683

dz.546/6 pow. 0,0238

 

Nieruchomości niezabudowane położone są w obrębie ewidencyjnym 0019 – Raczki w sąsiedztwie gruntów rolnych i w odległości 50 – 200 m od zwartej zabudowy miejscowości gminnej Raczki. W bliskim sąsiedztwie jest  Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, biblioteka  oraz dolina rzeki Rospuda (ok. 300 m).

Teren nieruchomości płaski, dogodny do zainwestowania. Nieruchomości posiadają dostęp do nieurządzonej drogi gminnej; pozostałe uzbrojenie możliwe po wykonaniu przyłączy od ulicy Raczkowskiej. Nieruchomości objęte są ochrona konserwatorską, gdyż znajdują się z zabytkowym układzie przestrzennym miasta Raczki, wpisanym do rejestru zabytków pod Nr 986, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach – znak: KL WKZ 534/986/d/94 z dnia 23.03.1994 r.

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonego uchwałą Nr XXI/179/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31.05.2017r. (Dz. Urz. Wojew. Podl. z dnia 07.06.2017 r., poz. 2327), położona na terenie oznaczonym w planie symbolem: 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

53 000,00 zł

 

W cenie uwzględnia się podatek od towarów  i usług

 

Do czasu zawarcia aktu notarialnego

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego.

2

Obręb  0019 - Raczki, (miejscowość Raczki) gm. Raczki,

działka nr 545/14

księga wieczysta   SU1S/00004812/7

działka nr 546/7

księga wieczysta   SU1S/00009558/2

0,0935

 

w tym:

dz.545/14  pow. 0,0708

dz.546/7 pow. 0,0247

54 000,00 zł

 

W cenie uwzględnia się podatek od towarów  i usług

 

Do czasu zawarcia aktu notarialnego

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego.

3

Obręb  0019 - Raczki, (miejscowość Raczki) gm. Raczki,

działka nr 545/15

księga wieczysta   SU1S/00004812/6

działka nr 546/8

księga wieczysta   SU1S/00009558/2

0,0880

 

w tym:

dz.545/15  pow. 0,0767

dz.546/8 pow. 0,0113

 

51 000,00 zł

 

W cenie uwzględnia się podatek od towarów  i usług

 

Do czasu zawarcia aktu notarialnego

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raczki, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wyznacza się 6-tygodniowy termin, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosków osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z pózn. zm.).

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Raczki, tel. (87) 568 64 16 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.