Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 469

Spotkanie w sprawie współpracy transgranicznej z Rosją

25.08.2017

W dniu 24 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące nawiązania partnerstwa w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pogranicza polsko – rosyjskiego oraz poprawy środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym poprzez wspólne pozyskanie środków finansowych w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020. Wizyta Rosjan jest kontynuacją rozmów podjętych podczas Forum Poszukiwania Partnerów, które odbyło się w Olsztynie dnia 13 czerwca 2017 r. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele instytucji, z którymi Gmina Raczki nawiązała kontakt, a są to: Miejski Okręg Gusiew i Gmina Wiżajny.

Rozmowy Gminy Raczki z powyższymi instytucjami zaowocowały powstaniem dwóch koncepcji projektów w odpowiedzi na konkurs w ramach tego programu.

I. Pierwsza koncepcja projektu z Miejskim Okręgiem Gusiew dotyczy celu tematycznego ŚRODOWISKO – Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym. Projekt po stronie Gminy Raczki zakłada budowę osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków (kat. obiektu XXX), na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki o wartości ok. 400 tys. euro, przy dofinansowaniu 90% kosztów kwalifikowalnych.

II. Druga koncepcja projektu z Miejskim Okręgiem Gusiew oraz Gminą Wiżajny dotyczy celu tematycznego DOSTĘPNOŚĆ – Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja. Projekt po stronie Gminy Raczki zakłada:

  1. Budowę dróg gminnych: nr 109760B – ulica M. Górskiego, nr 109761B – ul. Ks. K. Kaczorowskiego, nr 109762B – ulica Ks. W. Balukiewicza wraz z budową studni chłonnych, parkingu na 35 miejsc postojowych, ciągu pieszego, budowę oświetlenia oraz przebudowę linii telekomunikacyjnych i elektrycznej na działkach nr ew.: 947, 1012, 941/1, 941/10, 935/4, 1014, 942, 940/10, 935/24, 935/26, 938, 1013, 935/15 obręb Raczki.

  2. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 102382B w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą powiatową nr 1183B Małe Raczki – Krukówek - etap II.

 Łączną wartość prac przy budowie i przebudowie dróg w Gminie Raczki szacuje się na 450 tys. euro, przy dofinansowaniu 90% kosztów kwalifikowalnych.

Dyskutowano również o przedsięwzięciach społecznych angażujących mieszkańców pogranicza polsko-rosyjskiego. Planowana współpraca miałaby obejmować między innymi prace z młodzieżą, rozwój sportu, kultury, turystyki i rekreacji, promocji, wspólnych przedsięwzięć z wykorzystaniem środków finansowych z funduszy zewnętrznych i wymiany doświadczeń z zakresu pozostałych zadań administracji samorządowej. Współpraca ma też prowadzić do umacniania wzajemnych więzi.

Wartość składanych projektów może wynosić od 100 tysięcy do 2,5 mln euro. Wsparcie w ramach tego programu to 90% dofinansowania, co jest niespotykane w zakresie programów krajowych. Mamy pełną świadomość, że uzyskanie dofinansowania nie będzie łatwe, ponieważ konkurencja – z uwagi na wysokość dofinansowania – będzie bardzo duża - mówił Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski.

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020 jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu Federacji Rosyjskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) oraz w ramach Umowy o finansowaniu i realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020. Pula dostępnych środków w celu tematycznym Środowisko wynosi 19,08 mln euro, a w celu Dostępność 14,77 mln euro.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.