Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 424

Zaproszenie do złożenia oferty

22.05.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

            Wójt Gminy Raczki zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

 „Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II

o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

 1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II

 2. Termin realizacji zamówienia:  -  do 31.08.2017 r.

  Kryteria wyboru:  - cena – 90 %

                                  - gwarancja i rękojmia – 10 %  

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium gwarancja i rękojmia (G) Zamawiający zastosuje

następujące wyliczenie:

- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 3 lata - 0 punktów,

- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 4 pełne lata - 5 punktów,

- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 5 pełnych lat - 10 punktów,

Punkty będą przyznawane za pełne lata np. za gwarancję i rękojmię zaoferowaną przez

Wykonawcę w wysokości 4 lata i 7 miesięcy -5 punktów.

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata.

 1. Oferta powinna zawierać:

  - wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

  - podpisany wzór umowy (załącznik nr 2),

  - wykaz osób (kierownik budowy) (załącznik nr 3),

 2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę składającą ofertę.

 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Raczki, ul. Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację zadania „Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II” w terminie najpóźniej do dnia02.06.2017 r. do godz. 10 00.

 4. Telefon do kontaktu z oferentami: 87/ 568 64 19, 87/ 568 64 16.

  Dokumentacja techniczna do wglądu znajduje się w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Raczki oraz TUTAJ (pliki spakowane programem winrar)

 5. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę na jego wykonanie.

 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.