Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 420

Zawiadomienie o zwołaniu XXI Sesji Rady Gminy Raczki

16.05.2017

Na podstawie § 12 Statutu Gminy Raczki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/98/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 233) zawiadamiam o zwołaniu:

 

XXI Sesji Rady Gminy Raczki

w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 900

w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Raczki.

 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2016
  i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2016 rok:

  - przedstawienie sprawozdań,

  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Raczki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,

  - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdań,

  - głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2016 i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2016 rok.

 9. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2016 rok:

  - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Raczki za rok 2016,

  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Raczki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2016 rok,

  - głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2016 rok.

 10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 12. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.

   

    Przewodniczący Rady

          Lech Ludwig

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:00

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.