Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 383

Zawiadomienie o zwołaniu XIX Sesji Rady Gminy Raczki

06.02.2017

Na podstawie § 12 Statutu Gminy Raczki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/98/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 233) zawiadamiam o zwołaniu:

 

XIX Sesji Rady Gminy Raczki

w dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 1000

w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016.

 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2016 rok.

 9. Sprawozdanie za 2016 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę.

 10. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Raczki, a także inne organy do nowego ustroju szkolnego

 11. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Raczki dla dzieci w wieku do lat 5

 12. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Raczki jest organem prowadzącym.

 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 r.

 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032.

 15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki – Moczydły – Jankielówka – granica województwa w km 0+000 – 0+690,70”.

 16. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024.

 17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 19. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.

   

    Przewodniczący Rady

          Lech Ludwig

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.