Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 302

Informacja o wyniku przetargu

22.07.2016

Raczki, 22.07.2016r.

IMK.6840.1.2016

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony w dniu     21 lipca 2016r. w Urzędzie Gminy Raczki

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 929/4 i 929/5 o łącznej powierzchni 0,7308 ha, położona w obrębie 0019 – Raczki, gm. Raczki, księga wieczysta     nr SU1S/00027224/4.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonego uchwałą Nr XXII/143/01 Rady Gminy Raczki z dnia 19.01.2001r. (Dz. Urz. Wojew. Podl. z dnia 20.02.2001r. Nr 4, poz. 64), położona na terenie oznaczonym w planie symbolem: 2U – teren usług komercyjnych.

3. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych  –  4 osoby.

Liczba osób niedopuszczonych  –  brak.

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert:

Cena wywoławcza nieruchomości - 620.000 zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia tysięcy).

Cena najwyższa osiągnięta w przetargu 652.500 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset).

W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług.

5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej w przetargu jako nabywca nieruchomości:

Jerzy Bylak, zam. Suwałki

                                                                                                          W Ó J T

                                                                                                Andrzej Szymulewski

 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.