Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 300

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032”

19.07.2016

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z Programem

Program usuwania azbestu

Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

            Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, pokój nr 12 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 730 - 1530).     

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

            Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

            Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 19.07.2016r. do dnia 09.08.2016r.
w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: ug@raczki.pl.

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Raczki (pokój nr 12 ), w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 730 -1530).

            Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Raczki.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.