Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 225

Zawiadomienie o zwołaniu XI Sesji Rady Gminy Raczki

08.02.2016

Na podstawie § 12 Statutu Gminy Raczki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/98/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 233) zawiadamiam o zwołaniu:

 

XI Sesji Rady Gminy Raczki

w dniu 16 lutego 2016 r. o godz. 900

w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015.

 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2015 rok.

 9. Sprawozdanie za 2015 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę.

 10. Przedstawienie planów pracy komisji rady na 2016 rok.

 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Raczki

 12. Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2022”.

 13. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

 14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi  powiatowej nr 1185B o przebiegu Dowspuda - Kurianki w km 2+328”

 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 17. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.

   

   

    Przewodniczący Rady

   

          Lech Ludwig

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.