Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 180

Zawiadomienie o zwołaniu IX Sesji Rady Gminy Raczki

19.11.2015

Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Gminy Raczki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/175/01 Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2001 r. Nr 31, poz. 685 z późn. zm.) zawiadamiam o zwołaniu:

 

IX Sesji Rady Gminy Raczki

w dniu 24 listopada 2015 r. o godz. 1000

w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

 8. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż Gmina Raczki osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do psorządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospdoarowania przestrzennego Gminy Raczki";

 10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomośc;

 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

 12. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

 13. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki.

 14. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2016 rok.

 15. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 - 2022;

 16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 17. Zapoznanie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2022.

 18. Zapoznanie z projektem budżetu gminy Raczki na 2016 r.

 19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 20. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.

    Przewodniczący Rady

          Lech Ludwig

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.