Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 151

Zawiadomienie o zwołaniu VII Sesji Rady Gminy Raczki

22.09.2015

Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Gminy Raczki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/175/01 Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2001 r. Nr 31, poz. 685 z późn. zm.) zawiadamiam o zwołaniu:

VII Sesji Rady Gminy Raczki

w dniu 29 września 2015 r. o godz. 900

w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 7. Uchwała w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenie gminy Raczki.

 8. Uchwała w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2016 - 2019.

 9. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 10. Uchwała w sprawie realizacji w 2016 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki.

 11. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020.

 12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
  i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

 14. Przedstawienie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2016 rok.

 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 16. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.

    Przewodniczący Rady

          Lech Ludwig

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.