dzisiaj jest: 1 kwietnia 2015. imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
 
Urząd Gminy Raczki
tel. +48 (87) 56-85-925
ug@raczki.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>

Wójt odpowiada na pytania

imie: Andrzej data: 2012-10-25 06:17:36
pytanie:
Swego czasu zadalem panu Wojtowi pytanie : Dlaczego orkiestra deta z Raczek nie brala udzialu w przegladzie orkiestr detych w Suwalkach tego lata.Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi.Dlaczego pan Wojt milczy

odpowiedź:
Pytanie to powinno zostać skierowane do Orkiestry Dętej w Raczkach
imie: Anonim data: 2012-07-22 21:29:09
pytanie:
Kiedy pan zrobi w końcu plaże pod mostem kolejowym?

odpowiedź:
Gmina Raczki w dniu 15.03.2012r. złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej
"Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" w konkursie dla działania „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych o rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności, oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej” . Tytuł operacji: „Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w miejscowości Raczki” . Celem operacji jest: renaturyzacja brzegów Rospudy i odbudowa szlaku wodnego przy zachowaniu ochrony zasobów i jakości wód w miejscowości Raczki. Inwestycja spowoduje przywrócenie swobodnego przepływu wody w korycie rzeki, zahamowanie postępującej erozji działki gminnej nr 382/1 ( przy moście kolejowym w Raczkach) poprzez wymywanie gruntu i jego odkładanie w ewidencyjnym korycie rzeki oraz zabudowę powstałej wyrwy. Naprawa i umocnienie skarpy rzeki Rospuda poniżej mostu kolejowego na długości 90 mb ma polegać na: uzupełnieniu ubytków ziemi, umocnienie skarpy kiszką faszynową Fi 2x20 cm na dł. 35 mb , ułożeniu materacy gabionowych gr. 23 cm na powierzchni skarpy na wysokość 1m i długości 55m, powyżej obsiew skarp mieszanką traw na humusie. Budowane dwa pomosty o konstrukcji drewnianej (opartej na siatce pali o module 1,9m x2m, o wym. : szer . 2,5m długość 15m i szer . 2,5m długość 10m) umożliwią cumowanie kajaków i połów ryb.
Nasz wniosek uzyskał w konkursie najwyższą punktację , pierwsze miejsce w rankingu i dofinansowanie (pismo LGR dnia 27.04.2012r.). Zgodnie z procedurą w/w wniosek podlega weryfikacji przez Samorząd Województwa Podlaskiego, który pismem z dnia 27.06.2012r. poinformował o wydłużeniu czasu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie. Nowy termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie został ustalony na dzień 14.08.2012r.
Realnie należy liczyć, że dofinansowanie otrzymamy do końca br. Z tego powodu w/w zadanie inwestycyjne planujemy wykonać w roku następnym.
imie: Kibic data: 2012-06-01 19:27:52
pytanie:
1. Czy nie można by umieszczać wyników zespołu Polonii Raczki w zakładce SPORT na stronie gminnej? W końcu ten zespół jest dotowany przez wszystkich podatników i należałoby podawać wyniki w/w zespołu do wiadomości mieszkańców Gminy Raczki.
2. Ile osób liczy zespół seniorów Polonii Raczki i jaką liczbę stanowią piłkarze z Gminy Raczki?

odpowiedź:
Ad.1) www.raczki.pl jest serwiesem internetowym Urzędu Gminy Raczki, a nie Klubu Sportowego "Polonia" Raczki. Wyniki w/w Klubu mozna śledzić zarówno na stronie Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, jak i w serwisie 90minut.
Ad.2) Ze złożonej przez Klub Sportowy "Polonia" Raczki informacji wynika, że do rozgrywek zespołu Seniorów zgłoszonych zostało 24 zawodników w tym 13 z terenu Gminy Raczki
imie: Grzegorz data: 2012-04-08 19:48:27
pytanie:
Dlaczego w Raczkach nie ma bankomatu? Takie jakieś Kalinowo posiada, a my????
Prosze mi uwierzyć ,że jest taka potrzeba...
Pozdrawiam,

odpowiedź:
Jedynym bankiem na naszym terenie, który obsługuje mieszkańców gminy Raczki jest BS Rutka Tartak O/Raczki. W zakresie działania wyżej wymienionej placówki jest umożliwienie klientom z całodobowego dostępu do wypłaty gotówki poprzez usługę bankomatową. Wójt Gminy Raczki zwracał się wielokrotnie z apelem do władz banku o umożliwienie takiej usługi. Zarząd banku stwierdził, że koszt urządzenia, przygotowania, instalacji i obsługi przerósłby planowane zyski.
Istnieje jednak możliwość wypłaty gotówki przy pomocy karty płatniczej w placówce Poczty Polskiej w godzinach jej urzędowania.
Poczta Polska na podstawie umowy o współpracy podpisanej z Bankiem PKO BP S.A. oferuje usługę wypłata gotówki za pomocą terminali POS przy użyciu kart płatniczych.
Bankomat w okienku - usługa umożliwiająca wypłatę gotówki z bankowej karty elektronicznej przy pomocy terminali POS znajdujących się w okienkach w urzędach pocztowych. Klient w jednym miejscu ma możliwość wypłaty gotówki oraz dokonania wpłaty na rachunek bankowy (np. opłata rachunków) czy tez kupno innych usług Poczty Polskiej.
Za wypłatę gotówki za pomocą kart płatniczych Poczta Polska nie pobiera żadnych opłat z tym związanych. Klient płaci jedynie prowizję zgodną z taryfą opłat i prowizji banku wydawcy karty. Poczta Polska obsługuje wszystkie karty płatnicze systemów VISA i Master Card. Maksymalny limit wypłaty gotówki w Urzędach pocztowych wynosi 5000 zł (nie więcej jednak niż limit wypłaty gotówki ustalony dla konkretnej karty płatniczej).
Oferta specjalna dla klientów Banku Pocztowego S.A. - klienci, którzy realizują wypłatę gotówki w urzędach pocztowych w ramach dostępnego limitu nie ponoszą żadnych opłat bankowych związanych z tą operacją.
Oferta dla klientów PKO BP - klienci posiadający karty Graffitii i Ekspres banku PKO BP zapłacą prowizję od dokonanej wypłaty gotówki w wysokości nie wyższej niż 1,50 zł. Dodatkowo Poczta Polska nie pobiera od klientów PKO BP żadnych opłat z tym związanych.


Wykaz urzędów umożliwiających wypłatę gotówki z bankowej karty elektronicznej:
UP Raczki
Kościuszki 37
16-420 Raczki
tel. 87 568-50-30
imie: Ania data: 2012-04-04 12:30:35
pytanie:
Witam chciałabym spytać kto odpowiada za czystość wokół placu zabaw w szkole podstawowej i za siatką przy szkole na chodniku, ponieważ codziennie walają się tam butelki po piwie i opakowania po papierosach?

odpowiedź:
Za czystość na każdej posesji odpowiada jej zarządca. W przypadku wymienionego terenu jest nim Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raczkach. Zainterweniuję w powyższej sprawie, aby zwrócono większą uwagę na ten problem.
imie: Pytanko data: 2012-04-03 10:07:17
pytanie:
Czy ta ankieta w sprawie gospodarki odpadami jest obowiazkowa i co to oznacza w przyszlosci,czy wszyscy beda podporzadkowani jednej firmie wywozowej,czy za prawidlowo posegregowane smieci nadajace sie do recyklingu naliczane beda tez oplaty,

odpowiedź:
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku gmina rozpoczęła 1 stycznia 2012 r. przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Po wejściu w życie nowelizacji gmina będzie podpisywać umowę z wyłonioną firmą, która odbierze i zagospodaruje odpady z terenu Gminy Raczki. Natomiast właściciele nieruchomości będą zobowiązani do wnoszenia opłaty za odpady wyliczonej na podstawie złożonej przez nich deklaracji.
Rozpoczęły się już przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Pierwszym zadaniem będzie zebranie informacji o ilości wytwarzanych śmieci, ich rodzaju i proponowanych formach zbierania. Dane te będziemy pozyskiwać przy pomocy ankiet, które zostaną rozprowadzone wśród mieszkańców.
Na podstawie wyników sondy opracowane będą nowe zasady odbioru śmieci, które ujęte zostaną w regulaminie przedstawionym do uchwalenia Radzie Gminy, która ustali sposób nakładania opłat i ich wielkość. Opłata może zostać ustalona w oparciu o różne zasady, np. według stawki za pojemnik o określonej wielkości, albo liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wody czy też powierzchni lokalu mieszkalnego. Nowy system składowania odpadów zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r.
imie: .... data: 2012-03-22 17:43:28
pytanie:
To jaki jest orientacyjny termin rozpoczęcia remontu ul.Nadrzecznej ?

odpowiedź:
W dniu 15.03.2012 r. został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
PRZEBUDOWA TRASY NADRZECZNEJ – I ETAP REWITALIZACJI RACZEK
Z chwilą otrzymania dotacji zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac.
imie: Zainteresowany data: 2012-03-21 16:40:32
pytanie:
Witam

Czy nadal twierdzi Pan, że wysokość dofinansowania w kwocie ok. 8.5 mln zł pochodzące z programu "Zrównoważonego rozwoju rzeki Rospuda" wystarczą, aby realizować obietnice wyborcze składane w 2010r? (Dotyczące budowy 95 przydomowych oczyszczalni, modernizację oczyszczalni ścieków, oraz skanalizowanie 3 wsi - Małe Raczki, Sucha Wieś oraz Jaśki). Mówił Pan wówczas, że ta w/w kwota w zupełności wystarczy. Jako mieszkaniec jednej z tych wsi, jestem zaniepokojony słuchami z Urzędu Gminy oraz niektórych radnych o próbie zmiany planów, a montażu przydomowych oczyszczalni ścieków zamiast wcześniej planowanej kanalizacji.

Pozdrawiam

odpowiedź:
Uprzejmie informuję, że kwota dofinansowania w wysokości ok. 8,5 mln zł dotyczy trzech zadań podstawowych.
Zadanie trzecie tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki’ zostało zamienione na zadania alternatywne tj.:
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Małe Raczki,
- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości
Dowspuda (teren szkoły),
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i
Dowspuda.
Na zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, spotkaniu w dniu 9 lutego 2012 r. w Filipowie, z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przedstawicieli gmin biorących udział w realizacji programu pn. „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”, podjęto ostateczną decyzję odnośnie zamiany systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na system mieszany z budową dodatkowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie wsi Sucha Wieś i Jaśki.
Po analizie ekonomiczno-finansowej tj. porównaniu kosztów budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Jaśkach i Suchej Wsi z kosztami budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców tych miejscowości stwierdzono, że koszty budowy kanalizacji są wielokrotnie wyższe od kosztów budowy oczyszczalni przydomowych.
Z uwagi na powyższe podjęto decyzję jw.
Dodatkowo Gmina otrzyma na realizację dziewięciu zadań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki ok. 7,9 mln zł dotacji.
W ramach tych dziewięciu dodatkowych zadań, cała Gmina Raczki zostanie objęta budową przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

imie: MIESZKO I data: 2012-03-19 09:59:51
pytanie:
Panie Wójcie kiedy będą spełnione obietnice wyborcze w sprawie wylania asfaltu na : ul MieszkaI ,Kazimierz Wielkiego , Łokietka i Zygmunta Starego .Pozdrawiam Wyborca!!!!

odpowiedź:
Zgodnie z Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012 - 2017 ulice Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Zygmunta Starego, Władysława Łokietka planowane są do utwardzenia nawierzchnią bitumiczną w roku 2015r.
imie: Nowy data: 2012-03-14 20:22:47
pytanie:
Panie Wójcie kiedy w końcu będzie zrobiony porządek z ulicami przyległymi do ul Bolesława Chrobrego ? Na ulicach jest straszne błoto i dziury nie można przejechać samochodem a proszę sprubować dojść do domu pieszo !!!! To dopiero sztuka!!!!!!

odpowiedź:
Z chwilą poprawy warunków atmosferycznych zostaną przeprowadzone naprawy bieżące ulic przyległych do ul. Bolesława Chrobrego. Naprawy polegać będą na uzupełnieniu nierówności mieszanką kruszywową oraz profilowaniu równiarką drogową.
21 do 30 z 47
poprzednie | następne

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA