Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

Inwestycje gminne zrealizowane w latach poprzednich

W 2008r. wykonanno modernizację drogi Koniecbór - Józefowo o dł. 2,39 km

Wartość inwestycji - 154 810,30 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku - 60 000 zł

 
 
 

 

 

 

Wykonano modernizację drogi Józefowo - Poddubówek o dł. 1,11 km

Wartość inwestycji - 67 710 zł

Środki z budżetu gminy - 100%

 
 
 

W 2007r. wykonano modernizajcę drogi Kurianki Pierwsze - przez wieś o dł. 910 mb

Wartość inwestycji - 38 430 zł

Środki z budżetu gminy - 100%

W 2007r. wykonano modernizację drogi Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze o dł. 810mb

Wartość inwestycji - 35 380 zł

Śrdoki z budżetu gminy - 100%

 
 
 

 

 

 

Dokumentacja techniczna

Biuro Projektowo-Wdrożeniowe PROJ-SAN Arkadiusz Kozłowski, ul. Moniuszki 15, 16-400 Olecko opracowało dokumentację projektowo-kosztorysową: 

 

  1. uzbrojenia terenu w ul. Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza w Raczkach, zgodnie z umową z dnia 20 listopada 2006 r. za kwotę 7.320,00 zł brutto,
  2. sieci wodociągowej Szkocja- Planta, zgodnie z umową z dnia 20 listopada 2006 r., za kwotę 3.660,00 zł brutto.
 

 

PPHU „Master-Spak” Usługi elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk, 11-210 Sępopol, ul Świerczewskiego 1 dokonał montażu 16 sztuk słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych wraz z fundamentami oraz 17 kompletów opraw oświetleniowych w okresie od 5.04.2007 r. do 26.04.2007 r. na podstawie umowy z dnia 5.04.2007 r.

 

Wartość wykonanych robót: 26.000,00 zł (brutto).

 

Modernizacja budynku po byłej agronomówce

Prace są realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenie przedłożono do Starostwa Powiatowego w Suwałkach dnia 12.03.2007 r. Prace remontowe prowadzone są przez osoby zatrudnione przez Urząd Gminy Raczki.

            Dotychczas wykonano prace rozbiórkowe oraz drewnianą więźbę dachową wraz z dociepleniem wełną mineralną gr. 15 cm, pokryciem folią i blachą trapezową powlekaną wraz z obróbkami blacharskimi. Wymieniono stolarkę okienną wraz z parapetami, docieplono styropianem gr. 10 cm ściany zewnętrzne, przyklejono siatkę, zagruntowano i pomalowano kolorem. Wymieniono liczniki poboru energii elektrycznej, przyłącze energetyczne oraz część instalacji elektrycznej wewnętrznej.

 

Do dnia dzisiejszego zakupiono różne materiały budowlane na kwotę:  53.653,78 zł (do dnia 28.11.2007 r.)

 

 

Budowa studni głębinowej – studnia Raczki III

        PHUP „PALWOD” Ryszard Pawlukanis; 19-500 Gołdap, ul. Suwalska 16

rozpoczął realizację od 12 kwietnia  2007 r. zgodnie z umową z dnia  12 kwietnia 2007 r. i aneksem nr 1 z dnia 12 czerwca 2007 r.   

 

 

Wartość robót wyniosła 119.999,45 zł (brutto)  

 

 

Protokół odbioru końcowego wykonanych robót spisano dnia 13 lipca 2007 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku pismem nr DIS.III.7521-2/07 z dnia 2 sierpnia 2007 r. przyjął bez zastrzeżeń „Dokumentację hydrologiczną ustalającą ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w msc. Raczki, gm Raczki, pow. suwalski, woj. podlaskie”.

 

 

Sieć wodociągowa Planta – Szkocja

Zakład Instalacji Sanitarnych, 16-402 Suwałki, Krzywe 22 A zrealizował inwestycję w okresie od 16 maja  2007 r. do 18 czerwca  2007 r. zgodne z umową   z dnia 7 maja 2007 r.

 

Roboty wykonano za ogólną sumę 11 511,85   zł (brutto) 

 

          Nadzór inwestorski, zgodnie z umową o dzieło z dnia 7 maja 2007 r., pełnił Pan Andrzejem Szymańskim zam: 16-400 Suwałki, ul. Emilii Plater 39/22 posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne wydane przez Urząd Wojewódzki w Suwałkach Nr SUW-59/92  dnia 8 lipca 1992 r. oraz  posiadający zaświadczenie o wpisie do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/IS/1522/01 za kwotę 1.000 zł (brutto).

 

 

 

Budowę „Sieć wodociągowa Planta - Szkocja” zrealizowano na działkach nr: 77, 78 w miejscowości Szkocja i nr 26 w miejscowości Planta, gm. Raczki.  Roboty zostały wykonane na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 10-04-2007 r. nr 89/2007, znak AIB.III.7351/2/9/2007    wydanego przez Starostę Suwalskiego.

 

 

 

Dane techniczne:

 

budowa tranzytowej sieci wodociągowej z PCV Ø 110 mm – 405,00 m.

 
 
Ulica Ludwika Paca

Przebudowa ulicy Wita Stwosza i Ludwika Paca w Raczkach o łącznej długości 372 mb polegała na wykonaniu kanalizacji deszczowej, ciągów pieszych z kostki brukowej oraz nawierzchni bitumicznej.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. JiW Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki oraz Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o., 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12

Wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego

Całkowity koszt inwestycji - 623 912zł

 
 
Ulica Wita Stwosza

 

 
 
 
Ulepszenie drogi Dowspuda - Szkocja - Planta na odcinku 1880 mb wykonywane było w dwóch etapach:

I etap - wykonanie robót ziemnych, przepustów i zjazdów na grunty rolne, 
II etap - wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5m i poboczy. 

Wykonawcą I etapu było Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "SOFIX", II etapu Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o., 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12

Całkowity koszt inwestycji - 351 187 zł
 
 
Droga Dowspuda - Szkocja

 

 
 
 

W 2006 roku przeprowadzono modernizację drogi Rudniki - Chodźki na odcinku 2150 mb polegającą na wykonaniu rowów odwadniających po obu stronach jezdni o szerokości 6m z nawierzchnią żwirową o grubości 20 cm.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był zakład "Transport Ciężarowy Barbara Olsztyn", 16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 10A/40 

Całkowity koszty inwestycji - 122 831 zł

 
 
Droga Rudniki - Chodźki

 

 
 
 
W miesiącach wrzesień – grudzień 2006r. na Cmentarzu Wojennym z I Wojny Światowej w Dowspudzie wykonane zostało metalowe ogrodzenie cmentarne, ustawiona została tablica pamiątkowa i ustawiono dwa krzyże (krzyż łaciński i krzyż prawosławny). 

Wykonawcą był ZAKŁAD KAMIENIARSKI IMP.-EXP. Tadeusz Sidor, ul. Wita Stwosza 1, 16-420 Raczki

Całkowity koszt inwestycji – 23.000 zł 
 
 
Cmentarz Wojenny w Dowspudzie

 

 
 
 

W miesiącach marzec- listopad 2006r. zostały wykonane prace na obiekcie „Europejski Dom Spotkań Młodzieży – remont Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach”.

Inwestycja zawarta była w realizacji projektu w ramach Działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”.

Wykonawcą tej inwestycji był Zakład Remontowo – Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i CO, Zefir Marian Nowikowski, 16 – 420 Raczki, ul. 1 Maja 42.

Całkowity koszt inwestycji – 618 904,16 zł

 
 
GOK w Raczkach
 
 

 
Sala sportowa w Raczkach 


Zespół budynków szkolnych przy ul Sportowej w Raczkach wzbogacił się o salę sportową połączoną jednokondygnacyjnym łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej w Raczkach.

Poprzez Szkołę Podstawową w Raczkach lub przez wejście zewnętrzne sala sportowa jest dostępna dla uczniów Gimnazjum w Raczkach

Możliwe jest niezależne funkcjonowanie obiektu w godzinach pozalekcyjnych.

Powierzchnia zabudowy obiektu - 1.700,2 m2.

Kubatura – 14.459,1 m3, w tym sala gimnastyczna – 11.171,6 m3.
Powierzchnia użytkowa sali sportowej - 1.811,7 m2.

W skład obiektu sali wchodzą:
- sala gimnastyczna o wymiarach 24 x 44,5 m; - zespół przebieralni, magazynów i pomieszczeń sanitarnych, - widownia na 160 osób.

Obiekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.

Koszt inwestycji - 2.477.890 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sala gimnastyczna

 

 
 
 

W miesiącu czerwcu 2005r. zakończono prace związane z budową ulicy Słonecznej i ulicy Nowe Osiedle w Raczkach. Wykonano 1854 m2 chodników, 1377 m2 zjazdów na posesję, 3510 m2 nawierzchni bitumicznej.

 
 
 

Wykonawcami inwestycji, wyłonionymi w drodze przetargu nieograniczonego byli:
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Jan i Wiesława Stankiewicz z siedzibą w Suwałkach oraz Oleckie Przedsiebiorstwo Drogowo - Mostowe sp. z o.o. z siedzibą w Olecku.

 
 
 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.