Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

Inwestycje gminne zrealizowane w 2014 r.

Rok 2014 zapoczątkował kolejne inwestycje, które przy udziale środków unijnych pozwoliły wzbogacić ofertę kulturalną, turystyczną, wypoczynkową oraz ratowniczą na terenie gminy Raczki.

31 maja 2014 roku dostarczono nowoczesny autobus marki Mercedes-Benz, model: Sprinter 519, Euro 6, liczba miejsc: 19 + 1, rok produkcji 2014 z przeznaczeniem do dowożenia uczniów z terenu Gminy Raczki do szkół. Wyżej wskazany pojazd został zakupiony od firmy Bus Prestige Sp. z o.o. wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt zakupu autobusu wyniósł 233 454,00 zł.

 
 
 

 

 

W dniu 28 kwietnia 2014 roku przekazany został jednostce OSP Raczki samochód pożarniczy GCBA 5/35 MAN Stolarczyk w ramach projektu ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki”. Samochód wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 5000 l, autopompę o wydajności 3500 l/min, sprzęt łączności z terminalem statusów i systemem nawigacji oraz w inne urządzenia zgodne ze świadectwem dopuszczenia CNBOP. Samochód zakupiony został głównie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego" Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" pod nazwą projektu "Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki". Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 712.800,00 zł w tym fundusze z budżetu Gminy Raczki 106.920,00 zł.

Zakup samochodu pożarniczego związany był z celem określonym w projekcie jakim jest ochrona i utrzymanie atrakcyjności środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności środowiska wodnego i terenów objętych szczególnymi formami przyrody. Samochód ratowniczo-gaśniczy zapewnił wyższą gotowość bojową jednostki, jednocześnie ułatwił proces usuwania skutków zagrożeń naturalnych, jak i poważnych awarii, degradujących środowisko. 

 
 
 

 

 

Zadanie pod nazwą ,,Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem ,,siłowni pod chmurką” w Raczkach” zostało zrealizowane w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” z Programu osi 4 ,,Leader”, działania 413 ,,Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”. Realizacja zadania inwestycyjnego pozwoliło zaadaptować i wzmocnić infrastrukturę związaną z rozwojem funkcji turystycznych, kulturalnych, a tym samym podwyższeniem standardu świadczonych usług sportowo-rekreacyjnych. Z produktu projektu korzystają mieszkańcy gminy Raczki oraz turyści odpoczywający na naszym terenie. Elastyczna nawierzchnia, łatwe dotarcie do obiektu, umożliwia korzystanie z siłowni również osobom niepełnosprawnym. Całkowity koszt wykonania zadania: 204 171,48 zł, dofinansowanie z w/w programu: 124 597,00 zł. 

Wskazana inwestycja przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy Raczki, zwiększyła jednocześnie uczestnictwo lokalnej społeczności propagującej aktywne formy wypoczynku, rekreacji i turystyki.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 ,,Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi  Dowspuda - Szkocja –  Korytki na odcinku Szkocja -Ziółkowo - Korytki” realizowanego w ramach Programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II „Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Wykonawca:

STRABAG Sp. z o.o. Dyrekcja PJ Oddział E E Grupa Augustów ul. Wojska Polskiego 54

Dotacja z budżetu państwa –  845 259,95zł

Środki własne Jednostki samorządowej realizującej zadanie – 860 477,81zł

RAZEM 1 705 737,76zł

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.