Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

Urząd Gminy


URZĄD GMINY RACZKI

PLAC KOŚCIUSZKI 14
16-420 RACZKI
tel.(+48 87) 56-85-925
fax (87) 56-86-410

e-mail : ug@raczki.pl
godz. pracy Urzędu: pon. - pt - 7:30 - 15:30

 

rachunek bankowy urzędu: 

03 9367 0007 0030 0300 0198 0191  w BS Rutka Tartak O/Raczki - 

- podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa, targowa, adiacencka,   za wieczyste użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze za najem lokali,  budynków i gruntów,  wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu należnych odsetek bankowych, wpływy za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży mienia, darowizny, wpływy z usług, za zajęcia pasa drogowego, za reklamy, oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

WÓJT GMINY - ANDRZEJ SZYMULEWSKI
- tel. (87) 56-86-420, 56-85-925 w. 20
- e-mail: wojt@raczki.pl

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY - EWA BOŻENA KONSTANTYNOWICZ
- tel. (87) 56-86-421, 56-85-925 w. 21
- e-mail: zastepca.wojta@raczki.pl

SEKRETARZ GMINY, KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO - EWA BOŻENA KONSTANTYNOWICZ

- tel. (87) 56-86-421, 56-85-925 w. 21
- e-mail: zastepca.wojta@raczki.pl

SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO -    AGNIESZKA GRZĘDZIŃSKA
- tel. (87) 56-86-422, 56-85-925 w.22
- e-mail: skarbnik@raczki.pl

 

REFERAT FINANSOWY

1.  Stanowiska ds. księgowości budżetowej       

tel. 8756-86-423, 8756-85-925  w.23

2. Stanowiska ds. księgowości podatkowej

tel. (87) 56-86-418, 56-85-925 w. 18

3. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

tel. (87) 56-86-417,  56-85-925 w.17

4. Stanowisko ds. płac i rozliczeń

tel. (87) 56-86-424,  56-85-925 w.24

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel. (87) 56-86-427,  56-85-925 w. 27

2. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

tel. (87) 56-86-426, 56-85-925 w. 26

 

REFERAT INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Kierownik Referatu

tel. (87) 56-86-419, 56-85-925 w. 19

2. Stanowisko ds. targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej

tel. (87) 56-85-925 w. 31

3. Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska

tel. (87) 56-86-425

56-85-925 w. 25

 

4. Stanowisko ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych

tel. (87) 56-86-415

56-85-925 w. 15

5. Stanowisko ds. drogownictwa tel. (87) 56-86-429,  56-85-925 w. 29

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

1. Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych tel. (87) 56-86-412,  56-85-925 w.12
2. Stanowisko ds. promocji, komunikacji społecznej tel. (87) 56-86-415,  56-85-925 w.15
3. Stanowisko ds. obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia

tel. (87) 56-86-426,  56-85-925 w. 26

4. Stanowisko ds. obsługi rady gminy tel. (87) 56-86-413,  56-85-925 w. 13
5. Pomoc administracyjna tel. (87) 56-85-925

Samodzielne stanowisko pracy:

ds. meldunkowych i ewidencji ludności - tel. (87) 56-86-428, 56-85-925 w. 28

ds. inwestycji i rozwoju gminy - tel. (87) 56-56-416, 56-85-925 w. 16

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
tel. (87) 56-86-426,  56-85-925 w. 26

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
- Mariusz Zalewski - iod@raczki.pl

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Andrzej Szymulewski - tel. (87) 56-86-420, 56-85-925 w. 20

Pracownik Urzędu ds. współdziałania z ZZK Gminy Raczki

tel. 539 959 074, 87 568 64 26, 87 568 59 25 w. 26 

 

STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI

1. Sprzątaczka

2. Robotnik gospodarczy

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.