Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

Inwestycje gminne zrealizowane w 2018 r.

 ,,Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach

zadanie dofinansowane z Programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana dnia 20 lipca 2018 roku.

Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury kulturalnej przeznaczonej na użytek publiczny w Gminie Raczki poprzez wykonanie przebudowy budynku Strażnicy OSP w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.

Inwestycja dotyczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Strażnicy OSP w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej. Operacja dotyczy pierwszego etapu realizacji inwestycji- realizacja piwnic i parteru, bez ingerencji w istniejący budynek i bez wykończenia zewnętrznego rozbudowy, przebudowa podziemnych instalacji technicznych; instalacje sanitarne i elektryczne.

W latach późniejszych planowane są następujące prace: realizacja rozbiórek, przebudowy i rozbudowy budynku istniejącego w poziomie piętra, powiększenie sali widowiskowej, dostosowanie budynku do obecnych przepisów przeciwpożarowych: zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z sali widowiskowej, rozbudowa zaplecza higieniczno-sanitarnego, zakup i montaż wyposażenia sali widowiskowo-koncertowej.

Efektem wdrażanego w ramach programu remontu i rozbudowy budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach będzie stworzenie dogodnych warunków dla uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych- dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

W dniu 19.09.2018 została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę: 715 032,05 zł.

Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury to kwota: 400 000,00 zł.

,,Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach Etap I”

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana dnia 29 marca 2018 roku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Protokół odbioru z dnia 6 września 2018 roku potwierdził wykonanie prac zgodnie z umową  z wykonawcą z dnia 22.05.2018 roku.

W ramach przedmiotowego zadania zagospodarowano przestrzeń publiczną położoną przy Placu Kościuszki w Raczkach, przebudowa ciągów pieszych, dróg wewnętrznych, parkingu, budowa zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego, utwardzenie placu i parking, remont chodnika w pasie drogowym, odwodnienie, wykonanie instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej. Realizacja zadań nastąpiła zgodnie z harmonogramem uwzględnionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Całkowita kwota zrealizowanego zadania wyniosła 704 556,63 zł

Dofinansowanie w ramach RPOWP to kwota 471 058,64 zł.

 

Umowa na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej” w ramach działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej została podpisana 19 lipca 2018 roku. Operacja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 295 994,70 zł.

Zakończenie finansowe realizacji projektu: 30.09.2019 r.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki przedszkolnej dla 45% dzieci 3-4 letnich w gminie Raczki.

Projekt przewiduje adaptację istniejących pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach, celem ich przekształcenia na potrzeby edukacji klas przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich. W adoptowanej części budynku wykonane zostaną prace ogólnobudowlane i sanitarne. W ramach projektu przewiduje się także zakup mebli, jak i wyposażenia niezbędnego do pracy z dziećmi. Zakres rzeczowy projektu obejmuje także wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz opracowanie studium wykonalności projektu. Zadanie 3 przedmiotowego projektu uwzględnia wykonanie oraz zamontowanie tablicy pamiątkowej zgodnie z wymogami dotyczącymi promocji dofinansowania EFRR.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.