Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

Inwestycje gminne zrealizowane w 2015 r.

W 2015 roku został zakończony projekt pn. ,,Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych” realizowany jest z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna). W ramach projektu zamontowano na terenie gminy Raczki 339 kolektorów słonecznych (3 rodzaje zestawów solarnych: zbiornik 300 l, pow. 3 m2, zbiornik 400 l, pow. kolektora 4,5m2, zbiornik 500 l. pow. Kolektora 6m2) na łączną kwotę 5 418 918,31 zł, planowane dofinansowanie z RPO WP to kwota 3 628 962,07 zł. Nadrzędnym celem inwestycji była poprawa stanu środowiska naturalnego regionu poprzez zwiększenie wykorzystania energii promieniowania słonecznego w procesie podgrzewania wody użytkowej w Gminie Raczki. W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczny wzrost wykorzystania OZE przez społeczność lokalną gminy. Z cała pewnością należy podkreślić, iż przedmiotowe przedsięwzięcie przyczyni się do znacznego wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie, a tym samym do wzrostu poziomu świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej, co będzie istotną motywacją do podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Raczki.

 

 

Projekt pt. ,,Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raczki” został zakończony w 2015 roku. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Cała kwota inwestycji 1 013 515,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu zielonych inwestycji wyniosło 397 195,00 zł, w formie pożyczki stanowiło 485 460,00 zł. Celem zadania było osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 252 Mg/rok oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną 283MWh/rok. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego pozwoli na redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej, umożliwiając indywidualne bezprzewodowe sterowanie w celu dostosowania intensywności oświetlenia do aktualnych potrzeb, w ten sposób powodując obniżenie kosztów.

,,Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo-jedne utwardzone ulic Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego w Raczkach” została zrealizowana w 2015 roku. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych gminy Raczki w kwocie 839 250,15 zł.

 

Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty

Zagospodarowane miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Sidory pełni funkcję szlaku kajakowego, trasy spacerowej oraz punktu widokowego. Możemy cieszyć się z nowej olbrzymiej, trzy poziomowej wieży widokowej dzięki, której możemy podziwiać piękny całokształt Jeziora Bolesty i części Doliny Rospudy. Jest to miejsce dogodne, w pełni przystosowane dla kajakarzy i turystów. Inwestycja została realizowana w ramach Programu Operacyjnego ,,Ryby” 2007-2013. Celem operacji było zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności terenów gminy oraz lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów turystycznych i krajobrazowych poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej, pomostu wraz z przebudową zjazdu oraz wykonaniem oświetlenia i monitoringu nad jeziorem Bolesty.

W ramach przedsięwzięcia zagospodarowano teren wypoczynkowy poprzez budowę obiektów małej architektury: wieży widokowej, wiaty grillowej, trzech ośmioosobowych wiat, przebieralni plażowej, tablicy informacyjnej, osłony kontenerów na odpadki, osłony toalet. Elementem projektu jest również pomost drewniany w kształcie litery ,,T” na jeziorze Bolesty oraz przebudowa zjazdu, która umożliwiła wodowanie łódek i kajaków. Częścią składową przedmiotowego projektu były liczne bloki programowe o tematyce integracyjno-rekreacyjnej, warsztatowo-artystycznej, sportowej, projekcyjnej czy też ekologicznej. 

Operacja przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru rybackiego, ochrony środowiska i rozwoju turystyki, a w efekcie do polepszenia jakości życia mieszkańców na terenach zależnych od rybactwa. Cała kwota inwestycji 628 961,30 zł dofinansowanie z PO Ryby wyniosło 522 818,02 zł.

 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.