Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

Suwalski Internet Równych Szans

 

 

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 
 Tytuł projektu
  
 Suwalski internet równych szans
  
 Numer projektu
  
 POIG.08.03.00-20-063/10-00
 Zakres projektu
 
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie do końca X 2012 r. (oraz przez kolejne 5 lat po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości) pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym - poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - w Mieście Suwałki oraz w Gminie Suwałki i Raczki -120 gospodarstw domowych zostanie objętych wsparciem. 
Cele szczegółowe projektu to:
1.   zapewnienie dla 120 Beneficjentów Końcowych (BK) komputerów z oprogramowaniem i dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 512 kb/s w okresie realizacji i trwałości projektu
2.   nabycie przez 120 BK kompetencji w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu, dzięki szkoleniom stacjonarnym,
3. realizacja działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym  projektem poprzez zorganizowanie „świetlic internetowych" wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu w jednostkach podległych Miastu Suwałki oraz Gminie Suwałki i Raczki
4.   zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego na terenie Miasta Suwałki oraz Gminy Suwałki i Raczki
5.   wyrównanie różnic edukacyjnych, kulturowych i zawodowych na terenie Miasta Suwałki oraz Gminy Suwałki i Raczki
6.    poprawa umiejętności informatycznych mieszkańców Miasta Suwałki oraz Gminy Suwałki i Raczki.
Projekt bezpośrednio przyczynia się do realizacji Działania 8.3 POIG, ponieważ przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu osób spełniających kryteria grupy docelowej przez zapewnienie im odpowiednich narzędzi (komputery z oprogramowaniem, dostęp do Internetu) i przeszkolenie. W znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym projektem  poprzez dofinansowanie kosztów działań koordynacyjnych w jednostkach podległych. Realizacja projektu upowszechni dostęp do szerokopasmowego Internetu wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zwiększy się świadomość osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w zakresie korzystania z technologii informacyjnych. 
   
Termin realizacji
projektu
   
 listopad 2010 - marzec 2014
 Całkowita wartość projektu
   
 1 729 733,00 PLN
 Źródła
dofinansowania
 
 - płatność z budżetu środków europejskich:
1.461.679,04 PLN (85%)
 - dotacja celowa z publicznych środków krajowych: 
  257.943,36 PLN (15%)
 Wartość
dofinansowania 
 
 
 1 719 622,40 PLN

 

 
Otwarty konkurs ofert dotyczący – obsługi projektu realizowanego na obszarze Gminy Raczki w zakresie specjalisty IT w ramach Projektu „Suwalski Internet równych szans” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e- Inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
 Otwarty konkurs ofert
 
Dokumenty dotyczące Projektu:

Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 maja 2011r.w sprawie ogłoszenia naboru uczestników projektu „Suwalski Internet równych szans” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e- Inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 

Ogłoszenie o naborze

 

Zarządzenie Nr 44/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 maja 2011r.w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Suwalski Internet równych szans” 

Regulamin naboru

 

Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 maja 2011r.w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej związanej z realizacją projektu „Suwalski Internet równych szans”

ogl_SIRS_2011.doc

reg_SIRS_2011.doc

 
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. Suwalski Internet równych szans

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Przetarg nieograniczony - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Ogłoszenie o zamówieniu

Unieważnienie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.